تبلیغات
بسطام فردا

LOGO

 
  • جمعه 29 شهریور 1392 - 09:03 ق.ظ
  • دسته بندی :
  • نویسنده: بسطام فردا
میر مطلبآقا میر مطلّب‌ بسطامی‌ ،یکی از فقها و فلاسفۀ بسطام است که در قرن سیزدهم زندگی می کرد. وی در سال‌ 1274 ه.ق‌ در بسطام‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود. از دست خطی که از ایشان باقی مانده ،خود را در سال 1322هجری قمری ،این گونه معرفی کرده است:


«الاحقر مطلب حسینی بن سید محمد بن میر مطلب بن میر نظام الدین بن نظام بن میر عبدالله بن میر محمد بن میر اسد الله بن میر سیعلی بن میر مسعود بن سید علی بن سید نعمت الله بن سید محمود بن سید قاسم بن سید حسن حسینی »1

وی مقدمات و دانش های ابتدایی را از محضر بزرگان و علمای  بسطام‌ و شاهرود آموخت که یکی از آنان ،آخوندملا حسین مدرس شاهرودی بود. برای ادامۀ  ‌تحصیل‌ ،عازم‌ مشهد مقدّس‌ گردید. دو سال‌ در شهر مشهد مقدس سکونت کرد و از محضر علمای‌ آن‌ شهر كسب‌ فیض‌ كرد.

سپس‌ به‌ تهران‌ عزیمت‌ کرد و  نزد علمای‌ آن‌ دیار از جمله‌ آقا سیّد عبدالحمید گروسی‌، آقا صادق‌ همدانی‌،آقا سیّد محمّد اصفهانی‌ و میرزا محمّد تقی‌ گرگانی‌ تحصیل‌ كرده‌ و سپس‌ در سال 1299ه.ق به‌ عتبات‌ عالیات‌ مشرّف‌ شد و مدت چهار سال در سامرا از محضر میرزا شیرازی فیض وافی برد.2

سپس به نجف اشرف ،مشرف شد و مدت هشت سال در آن شهر از محضر آیات عظام :آیت الله سید محمد اصفهانی و حبیب‌ الله رشتی‌ صاحب «بدایع الافکار» و آخوند خراسانی‌ بهره‌ برد. پس‌ از آن‌ به‌ مشهد مقدّس‌ عزیمت‌ نمود و به‌ تدریس‌ و انجام‌ وظایف‌ دینی‌ خویش‌ پرداخت‌.
در اواخر عمر مجدداً به‌ موطن‌ خویش‌، بسطام‌ مراجعت‌ و به‌ انجام‌ موعظه‌ و ارشاد و تدریس‌ پرداخت‌.

از جمله‌ خدمات‌ آقا سیّد میرمطلّب‌ بسطامی‌ تدوین‌ تقریرات‌ درس‌ اصول‌ آخوند خراسانی‌ است‌ كه‌ قبل‌ از تدوین‌ كتاب‌ «كفایه‌ الاصول‌» آخوند خراسانی انجام‌ پذیرفت‌.

از آثار دیگر ایشان‌ كتاب‌ «مشاهد سبع‌» یا «ریاض‌ العقول‌» است‌ كه‌ مشتمل‌ بر مباحث‌ فلسفی‌ و اسفار نفسی‌ است‌.این کتاب به کوشش  آیت الله سید محمد باقر طاهری شاهرودی ، نوۀ دختری آقا میر مطلّب‌ بسطامی با تعلیقات در سال 2536 شمسی چاپ شد‌ ،بسطامی گذشته‌ از مقامات‌ علمی‌ ،صاحب‌ كشف‌ و كرامات‌ بود، از جمله‌ این‌ كه‌ در اواخر عمر در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ در مسجد خود مشغول‌ موعظه‌ و ارشاد بود كه‌ به‌ ناگاه‌ سرائر و بواطن‌ مردم‌ پای‌ منبر بر وی‌ مكشوف‌ شد و مردم‌ را به‌ صورت های‌ مختلف‌ دید و پس‌ از آن‌ دیگر به‌ مسجد و منبر نرفته‌ و كنج‌ خلوت‌ و انزوا اختیار كرد تا اینكه‌ در سال‌ 1359 ه.ق‌ ندای‌حق‌ را لبیك‌ گفته‌ و از این‌ جهان‌ رخت‌ بربست‌.

وی‌ در مدرسه‌ علمیّه‌ بسطام‌ (مدرسۀ شاهرخیه)حوزه‌ درسی‌ تشكیل‌ داد كه‌ فضلا و محصلین‌ از گوشه‌ و كنار آمده‌ و از آن‌ وجود مبارك‌ بهره‌مند گردیدند كه‌ اسامی‌ بعضی‌ از آن‌ها عبارت‌ است‌ از:


1- جناب‌ میرزا افلاطون‌

2- آقا شیخ‌ محمدحسین‌ واعظ‌

3- آقا شیخ‌ موسی‌

4- آقای‌ سرابی‌

5- آقا شیخ‌ علیرضا واعظ‌

6- آقا شیخ‌ محمدتقی‌ متحدی‌

7- آقا شیخ‌ علی‌ پروئی‌

8- آقا میرزا حبیب‌ میقانی‌

9- حاجی‌ شیخ‌ علی‌محمد واعظ‌

10- حاج‌ شیخ‌ علی‌محمد میقانی‌

11- آقا شیخ‌ حسن‌ گرمئی‌

12- آقا شیخ‌ حسن‌ مظفری‌

13- آقا شیخ‌ محمد حزینی‌ خیجی‌

14- آقا شیخ‌ ابراهیم‌ میقانی‌

15- آقا شیخ‌ محمدرضا نوری‌

16- شیخ‌ ابوالقاسم‌ خلیلی‌3

با این که بسطامی مشرب فلسفی داشت ولی دارای قریحۀ ذوقی لطیفی بود. این ادعا را ابیاتی که ایشان از شعرای گذشته درخلال بحث ها ،شاهد مثال نوشته یا سروده ای که ایشان در اثر فوت ناگهانی فرزندش ، سیدمصطفی ، سروده است ثابت می کند برای نمونه چند بیت از اشعار در زیر می آید:

الف:تو به علم ازل مرا دیدی                              دیدی آن گه به عیب بخریدی

تو به علم آن و من به عیب همان                   رد مکن آن چه خود پسندی

شاعر شعر مزبور در کتاب «نفحات الانس»جامی، ابوذر بوزجانی (متوفی 387ق) 4و در کتاب «روضه المذنبین » 5 شیخ احمد جام ،معرفی شده است .
 
ب:آنی تو که حال دل نالان دانی                               احوال دل شکسته بالان دانی

گرخوانمت از سینۀ سوزان شنوی                               ور دم نزنم زبان لالان دانی

که شاعر آن ،ابوسعید ابوالخیر است

شعری که میر مطلب بسطامی برای رحلت فرزندش ،سید مصطفی سروده:

ای چرخ کج مدار، زجفایت کنم گله               دست ازستم بدار که شد تنگ حوصله

گه چون صفی به فرقت هابیل مبتلا               گاهی فکندیم تو چه ایوب دربلا

گاهی چه نوح اشک بریزیم زفرط غم         گاهی روان چه موسی عمران به طرف یم

یا رب چو یوسفم برهان از غیاب جب6    

سیدهادی میرآقایی

پاورقی ها

1-ریاض العقول ، ص1

2-گنجینۀ دانشمندان ،7/130

3-بسطام نامه ،269-270

4-نفحات الانس ،تصحیح دکتر محمود عابدی ،انتشارات اطلاعات ،1370،ص435

5-روضه المذنبین و جنه المشتاقین ،احمدجام ،تصحیح علی فاضل ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،1355،ص143

6- ریاض العقول،ص24

 کتابنامه

جلالی ، حسین ،(بی تا) ،وفیات العلما یا دانشمندان اسلامی ، مشهدمقدس ،چاپخانه خراسان

شریف رازی ،محمد،(1352)گنجینۀ دانشمندان ، کتابفروشی اسلامیه ،

طاهری شاهرودی ، آیت الله سید محمد باقر، (2536 ش) ریاض العقول،مشهد مقدس ،چاپخانه حیدری ،تیر،
میرآقایی ،سیدهادی(1387) بسطام نامه،مشهد ،سیمرغ خراسان


برچسب ها : بسطام , شهرستان بسطام , مشاهیر , میر مطلب , فقها , فلاسفه ,

آخرین مطالب

 
» غبار فراموشی بر چهره تکیه مزج نشست/ تخریب به جای تعمیر ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» خلاق؛ واژه گم شده از گردشگری ایران/ پتانسیل صنایع، شهرها و اقشار خلاق می تواند حرکت کُند گردشگری را سرعت بخشد. ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» ریاست شورای شهر بسطام: نمره شهردار بسطام در عملکرد، نمره بالای 20 می باشد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» فصل الخطاب قانون است و شهرستان بسطام اجرا خواهد شد/ارتقاء بسطام نسبت مستقیم با ارتقاء شاهرود دارد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» تیم سه گانه شهرستان بسطام بر سکوی سوم کشور ایستاد ( شنبه 7 اسفند 1395 )
» راه طولانی مجموعه تاریخی منحصر بفرد بسطام برای ثبت جهانی ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» سایمون گفت می توانی ورودی المپیك 2018 را بگیری ( یکشنبه 9 اسفند 1394 )
» وقتی حقیقت از دست وزارت کشور هم در می رود!! ( سه شنبه 1 دی 1394 )
» نشست خبری شهردار و رییس شورای شهر بسطام با اصحاب رسانه +تصاویر ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» بسطام در کش و قوس ثبت جهانی است/ بازدید متوسط سالانه ۸۰۰ توریست خارجی ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» مقدمات دفن پروفسور شهریار عدل در مجموعه تاریخی بسطام فراهم می شود ( جمعه 5 تیر 1394 )
» قلعه نو خرقان ،روستای هدف گردشگری ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» مجموعه فرهنگی -تفریحی کهکشان بسطام نیازمند توجه ویژه مسؤولین ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» جاده جنگل ابر ،آری یا خیر ؟! ( جمعه 22 اسفند 1393 )
» جشن سالروز صبوری و متانت مردم مظلوم شهرستان بسطام +درددلی کوتاه با رییس دولت تدبیر و امید ( جمعه 5 دی 1393 )

نویسندگان

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


سایت خبری تحلیلی شهرستان بسطام

ایجاد کننده وبلاگ : بسطام فردا